Velger utslippsfri teknologi fra Winns på Ormen Lange

Kjøleproduktene Winns leverer til Ormen Lange er basert på en fremtidsrettet og utslippsfri teknologi for oppvarming og nedkjøling.

Utslippsfri teknologi

Varme- og kjøleprodukter, som frysere, kjøleskap, aircondition og varmepumper har tradisjonelt vært en miljøversting med store klimautslipp, på grunn av svært forurensende kjølegasser. Winns benytter derimot en teknologi med ren CO2. Anleggene har ingen utslipp og svært liten klimapåvirkning.

– Industrien offshore har strenge krav til kvalitet, dokumentasjon og rapportering. Derfor er det ekstra hyggelig at vi nok en gang får tillit fra AF AeronMollier, som er involvert i leveranser til Ormen Lange på vegne av Aker Solutions og Shell, sier leder for Winns Offshore, Arne Eikås Børtveit. 

Investeringen av Winns produkter vil spare Shell for 5,2 millioner KWH i kjøleeffekt i året, viser foreløpige tall.

Øker gasstransporten

Winns har tidligere levert tilsvarende løsninger til blant annet Johan Castberg-, Njord- og Gudrun-feltet. Teknologien er ikke den billigste, men definitivt den grønneste på markedet.

– Winns er godt etablert i markedet, og har levert bærekraftige løsninger offshore i flere år. Vi har samarbeidet på flere prosjekter, og blitt et godt team. Winns har blitt lagt merke til i en bransje som har høye krav og som jobber aktivt for å redusere klimaavtrykket, og de imponerer med sin forståelse for bransjen sier direktør Offshore i AF AeronMollier, Jan Inge Våge.

Installeringen av havbunnskompresjonen på Ormen Lange-feltet har som mål å øke utvinningsgraden fra 75 prosent til 85 prosent. Samtidig som utslippene går ned. Det er spesielt betydningsfullt i den situasjonen verden står i akkurat nå, med økt behov for gass til Europa.

Kontraktene, som samlet har en verdi på 29 millioner kroner, er den største signering til Winns siden de begynte å satse i dette markedet for fire år siden.

Et av verdens mest kraftfulle klimatiltak

Teknologien, med naturlige kjølesystemer, har vært tilgjengelig i mange år. Men den har vært lite kjent og lite tilgjengelig for både leverandører og kunder i offshoremarkedet.

Offshore er dette i ferd med å endre seg. Målet fremover blir å sikre et like stødig fotfeste på land.

For ett år siden etablerte selskapet datteren Winns Energy, som selger oppvarming og kjøling som abonnementsløsning til større private og offentlige bygg.

Rene energisentraler i store bygg er blant verdens mest kraftfulle klimatiltak. Oppvarming og kjøling av bygg står for 20 prosent av klimagassutslippene i verden i dag. Til sammenligning står flytrafikken for to prosent. Dersom alle bygg tar i bruk rene energisentraler, vil vi redusere klimagassutslippene på jorda med 20 prosent.

Energisentralene til Winns på land passer i alle store bygg med vannbåren varme. For eksempel hoteller, industribygg, næringsbygg og borettslag.

Fakta om havbunnskompresjon på Ormen Lange-feltet:

  • Ormen Lange er et gassfelt utbygd som en havbunn-til-land-løsning, 120 km fra prosess og eksportfasilitetene på Nyhamna.
  • Nå blir Ormen Lange første felt med havbunnskompresjon, uten støtte fra plattform på havoverflaten.
  • To stasjoner med kompressorer som håndterer rikgass skal installeres på havbunnen nær brønnhodene på 900 meters havdyp. Dette øker gasstrømmen fra reservoaret og inn i brønnene. Avstanden mellom land og havbunnskompressorene representerer ny lengderekord på strømkabel til kompressorer under vann.
  • En ny omformerstasjon bygges i tilknyting til Nyhamna-anlegget i Aukra
  • Ormen Lange er blant feltene med lavest karbonintensitet i Norge. Feltet er elektrifisert med kraft fra det norske strømnettet og gassen blir prosessert i et lukket system på Nyhamna gassanlegg.

Fakta om naturlige varme- og kjøleanlegg:

  • Varmepumper og kjøleanlegg fungerer ikke uten en gass. I tradisjonelle varmepumper brukes kunstige gasser som bidrar betydelig til global oppvarming.
  • Varmepumper og kjøleanlegg fungerer ikke uten en gass. I tradisjonelle varmepumper brukes kunstige gasser som bidrar betydelig til global oppvarming.
  • Naturlige kjølemaskiner bruker den mest klimanøytrale og naturlige gassen som finnes, nemlig CO2 – restproduktet i fra andre prosesser
  • Dersom anlegget slipper ut, blir klimaavtrykket lik null.

Pressekontakt

Belinda R. Reitan

Belinda R. Reitan

Chief Communication Officer