Scandic Nidelven kutter utslipp og energikostnader

Ansatte og gjester på Scandic Nidelven bruker 7000 liter oppvarmet vann i løpet av et døgn. Nå skal Winns Energy sørge for at energibruken i bygget blir mer klimavennlig - og betydelig billigere enn i dag.

Varmepumper på ren CO2 har enorm miljøpåvirkning

Varmepumpeteknologien har eksistert i snart 100 år, og utslippsfrie pumper har vært på markedet like lenge. Likevel selges fortsatt varmepumper med svært skadelige gasser hver eneste dag. Det ønsker Winns å gjøre noe med.

Velger utslippsfri teknologi fra Winns på Ormen Lange

Ormen Lange, som er Norges nest største gassfelt, tar i bruk innovativ teknologi for å øke utvinningen av gass. Sammen med AF AeronMollier skal Winns levere 14 utslippsfrie kjølesystemer til omformerstasjonen som skal installeres på land på Nyhamna. Dette er Trondheims-selskapets største kontrakt til nå.