Hvorfor gjør vi det?

Winns jobber hver dag med FNs klimamål som ledestjerne og med en misjon for å redde verden for skadlige klimagasser

Vi bidrar til å nå verdens klimamål

GettyImages-668315740.jpg

Krav om energieffektivisering og reduksjon av klimagasser

  • Trend - mer E i kombinasjon med de tre D:ene: Energi behovet øker samtidig med behovet for Digitalisering, Dekarbonisering og Desentralisering
  • Energieffektivisering mål: 10 TWh lavere forbruk før 2030 sammenlignet med 2015 nivå.
  • CO2 Mål: Redusere utslippene med 40% innen 2030
  • Dyre investeringer gjør det vanskelig å ta tilgjengelig miljøteknologi i bruk for å oppnå bærekrafts målene