Vi reduserer klimagassutslipp fra bygg

40 prosent av de globale klimagassutslippene kommer fra bygg. Mens 75 prosent av energiforbruket i bygg, kommer fra oppvarming og nedkjøling. Skal verden få ned klimagassutslippene må vi velge klimavennlige løsninger for hvordan vi varmer opp og kjøler ned byggene våre.

Vi bidrar til å nå verdens klimamål