Vi reduserer klimagassutslipp fra bygg

40% av de globale klimagassutslippene kommer fra bygg. 75%av energiforbruket i bygg kommer fra oppvarming og nedkjøling. Skal verden redusere klimagassutslippene, må vi velge klimavennlige løsninger for oppvarming og nedkjøling.

Vi bidrar til å nå verdens klimamål