Hva gjør vi?

Winns leverer energismarte og miljøvennlige tekniske løsninger ved å høste energi fra naturen

Vi høster energi fra naturen

Luft

Luft er en energikilde som benyttes til å hente energi eller avlevere energi

Geovarme

Geovarme hentes fra grunn ved å bore energibrønner

Sjøvann

Sjøvann er en energikilde som kan pumpes inn direkte eller man kan benytte seg av kollektorer

Spillvarme

Spillvarme energien hentes ifra industrielle prosesser

Gråvann

Gråvann hentes ifra dusjer, håndvasker, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner og gjenvinnes

GettyImages-479184640.jpg

Naturlige kuldemedier

Kuldemedium, kjølemedium eller arbeidsmedium er et begrep innenfor kjøle- og varmeteknologi og er fellesbetegnelsen for væske og gass som finnes i enheter som leverer kjøling eller varme.

Det finnes mange ulike typer og det brukes blant annet i kjøleskap, frysere og varmepumper. Grunnet økt investeringskostnad ved bruk av naturlige kjølemedier bygges ofte anlegg på syntetiske kuldemedier. Disse mediene måles i GWP (Global Warning Potential), og i henhold til GWP blir kravene til valg av kjølemedium strengere og strengere. Flere og flere syntetiske kjølemedier blir forbudt, noe som tvinger oss til å velge mer klimavennlige løsninger. I 2020 blir det forbudt å installere nye løsninger med kuldemedier som har GWP-verdi over eller tilsvarende 2 500. Dette gjør at de mest brukte kuldemediene forsvinner fra markedet i stort tempo.

Kilde: NEMITEK

Lagring av energi

Lagring av energi

Energilagring eller energi akkumulering er lagring av energi for senere bruk ved hjelp av mekaniske, termiske, elektriske eller kjemiske metoder.

Viktige egenskaper ved et energilager er

 • energitettheten, dvs. mengden energi som kan lagres i et visst volum eller masse
 • hvor hurtig oppladingen/oppfyllingen kan foregå og hvor hurtig den kan utlades/tømmes
 • energitapet ved opp- og utladingen og under selve lagringsperioden

Energilagring er særlig aktuelt i tilknytning til utnyttelse av fornybare energikilder som er såkalt intermittente, det vil si at energitilgangen i stor grad styres av ikke kontrollerbare fenomener i naturen som vind, sol, nedbør, tidevann m.v. For å tilpasse energiproduksjonen til forbruket, kan det være nødvendig å mellomlagre produsert energi i et kortere eller lengre tidsrom.

De vanligste former for energilagring er mekanisk energilagring, termisk energilagring, elektrisk energilagring og kjemisk energilagring.

Kilde: Norsk leksikon

GettyImages-1147230612@2x.png

Energistyring

For de fleste av oss er det å spare penger på eget energiforbruk ensbetydende med å bruke mindre strøm. Jo færre kilowattimer vi bruker, desto bedre for miljøet vårt, økonomien vår og menneskene rundt oss.

Men med fremveksten av nye teknologier som varmepumper og et økende antall elbiler på veiene, endrer dette bildet seg. Disse enhetene og teknologiene krever betydelige energimengder i korte intervaller, noe som tvinger nettselskaper til å gjennomføre kostbare og tidkrevende oppgraderinger av strømnettet.

For å håndtere denne situasjonen blir effekttariffer stadig mer vanlig i næringssektoren. Med effekttariffer er det maksforbruket vårt i en gitt periode - som regel over en måned eller et år - som bestemmer nettleien vår, ikke hvor mye energi vi forbruker. Klarer vi å redusere maksforbruket vårt i perioden, så får vi også redusert nettleien. Effekttariffer bidrar dermed til at vi reduserer forbrukstopper fremfor kilowattimer, noe som igjen fører til et redusert behov for oppgraderinger av strømnettet. En tilleggsfaktor er at strømprisen i rushtiden ofte er høyere enn ellers i døgnet. Ved å tilpasse energiforbruket sitt til effekttariffene og strømprisvariasjonene, kan eiere av større bygninger dermed redusere energikostnadene sine betydelig.

Kilde

Er en løsning fra Winns noe for deg?

Hvis du svarer ja på mer enn et av følgende spørsmål bør du ta kontakt med oss. Sammen bedrer vi verdens klima!

 • Har du en varmepumpe eller kjølemaskin som innholder syntetiske kuldemedier?

 • Har dere som bedrift energiløsning som inneholder fossil brensel som fyringsolje eller gass?

 • Har du en varmepumpe eller kjølemaskin som innholder syntetiske kuldemedier?

 • Fyrer du kun med el-kjel?

 • Har du tilgang til naturlige energikilder? Som luft, vann, spill varme eller geovarme?

 • Har du høye energikostnader i dag?

 • Ønsker du ren energi uten investeringskostnad?

 • Ønsker du drift og forvaltning av din eksisterende varmepumpe?

 • Er du lei av store strømregninger med høye effekttopper?

 • Ønsker du å kunne lagre overskuddsenergi?

 • Ønsker du en energisentral som er 100% fornybar og med en forutsigbar kostnad?

 • Ønsker du å bidra til å nå verdens klimamål?

 • Trenger du hjelp med finansiering eller drift av nytt klimavennlig energianlegg for ditt borettslag?

Kontakt
_RUA3928.jpeg

Cathrine Bryøen

Kommersiell leder

cathrine@winns.no