Sport og rekreasjon

Våre fotballbaner, idrettshaller, hoteller og kjøpe senter ar alle anlegg som har et stort energibehov både for oppvarming kunstgress eller for å kjøle ned til is. Her viser vi noen eksempler på løsninger Winns levert.

Sport og rekreasjon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.