Agri og akvakultur

Store mengder av Norges energi går til oppdrett og landbruks sektoren. Winns vil være med på å skape fremtidens bærekraftige energiløsninger og jobber med innovativa prosjekter. Les mer om hva vi bidratt med i landbruk og oppdrett.

Agri og akvakultur

Subtekst