For hvem?

Winns har levert energiløsninger til mange forskjellige bransjer - vi ønsker å bidra til ditt klimaregnskap

Vi leverer løsninger til din bransje

Bygg og eiendom

Bygg og eiendom

Vi lager energiløsninger for alle typer bygg – fra borettslag og nye boligfelt til næringsbygg og helsehus.

By og samfunn

By og samfunn

Som en samfunnsaktør er det viktig å hjelpe våre kommuner og regioner med hensiktsmessige energiløsninger for offentlige bygg.

Sport og rekreasjon

Sport og rekreasjon

Våre fotballbaner, idrettshaller, hoteller og kjøpe senter ar alle anlegg som har et stort energibehov både for oppvarming kunstgress eller for å kjøle ned til is.

Agri og akvakultur

Agri og akvakultur

Oppdretts og landbrukssektoren har stort energibehov. Winns vil være med å skape fremtidens bærekraftige energiløsninger og jobber med innovative prosjekter disse næringene.

Energi

Energi

Energisektoren står ovenfor store utfordringer. Winns bidrar med å lage bærekraftige løsninger offshore, i tillegg til at vi kan levere nærvarmesentraler til byutviklingsprosjekter og utbyggere.

Kontakt
_RUA3928.jpeg

Cathrine Bryøen

Kommersiell leder

cathrine@winns.no