Vi leverer nærvarmesentraler i hele Norge

Våre nærvarmesentraler lager vamt og kaldt vann. Vann som kan brukes til tappevann, byggvarme eller kjøling. Foreløpig leverer vi kun til nærings- og industrikunder, slik som sportsarenaer, borettslag og næringsbygg, til offentlige bygg som helsehus og skoler. Samt egne løsninger til olje- og gassbransjen.

Vi leverer løsninger til din bransje

Bygg og eiendom

Bygg og eiendom

Vi leverer varmt og kaldt vann til etablerte borettslag, nye boligfelt, eksisterende og nye næringsbygg, kjøpesentre og hoteller. Vi leverer også til offentlige bygg, som helsehus og skoler. Vannet brukes i springen og dusjen, eller som gulvvarme og radiatorer.

By og samfunn

By og samfunn

Som en samfunnsaktør er det viktig å hjelpe våre kommuner og regioner med hensiktsmessige energiløsninger for offentlige bygg.

Sport og rekreasjon

Sportsarenaer

Vi leverer varmt og kaldt vann til svømmehaller, fotballbaner, idrettshaller, tennishaller. Vannet brukes til å holde banene isfrie og hallene varme eller kalde.

Agri og akvakultur

Agrikultur

Vi leverer varmt og kaldt vann til potetlager og veksthus. Vannet brukes til å holde temperaturen riktig i produksjonen.

Energi

Olje og gass

Til olje og gass virksomheten leverer vi kjøl og frys anlegg, dataromskjølere og chillere.

Industri

Industri

Matproduksjon i industrien har ofte energikrevende prosesser. Positivt er at det også innebører at man kjøler ned, men samtidig har behov for oppvarming. Winns bidrar til å gjøre løsninger i industrien mer energi effektive i samarbeid med våre kunder. Les mer her.