Vi leverer nærvarmesentraler i hele Norge

Våre nærvarmesentraler lager vamt og kaldt vann. Vann som kan brukes til tappevann, byggvarme eller kjøling. Foreløpig leverer vi kun til nærings- og industrikunder, slik som sportsarenaer, borettslag og næringsbygg, til offentlige bygg som helsehus og skoler. Samt egne løsninger til olje- og gassbransjen.

Vi leverer løsninger til din bransje