Effektivitet og varmepumping

Photo by Joe on Unsplash

Jo mer effektiv en varmepumpe er, desto mer kostnadseffektivt og mindre energiforbruk vil det være å drive. I diskusjonen og sammenligningen av varmepumpeprogrammer og deres energieffektivitet brukes det hovedsakelig forskjellige faktorer, COP, SCOP og SPF.

COP, eller koeffisient for ytelse, beskriver effektiviteten til varmepumpen og er definert som forholdet mellom nyttig varmeoverføring for oppvarming eller kjøling og den nødvendige drivenergien. Den nyttige energien kan enten være varme eller kjøleenergi, avhengig av om varmepumpen brukes til å gi oppvarming eller kjøling. COP er normalt relatert til en bestemt driftstilstand. For kjøling og klimaanlegg brukes EER, Energy Efficiency Ratio, noen ganger i stedet for COP.

SCOP, eller sesongens ytelseskoeffisient, beskriver gjennomsnittlig COP i løpet av en fyringssesong. Avhengig av definisjon kan SCOP-verdien også omfatte andre deler av varmesystemet enn bare varmepumpen. For kjøling og klimaanlegg brukes SEER, sesongens energieffektivitetsforhold, normalt.

SPF, eller Seasonal Performance Factor, er et annet uttrykk for den gjennomsnittlige ytelsen til en varmepumpe i en definert periode. Det brukes ofte til evaluering eller forutsigelse av ytelsen i en reell applikasjon, og normalt tar det også hensyn til systemytelsen. Hvilke deler av systemet som skal inkluderes er forskjellige, avhengig av hvilke systemgrenser som brukes.

For applikasjoner der drivstoff (f.eks. Gass) brukes som drivenergi for varmepumpeprosessen, i stedet for eller som et supplement til elektrisitet, brukes ofte faktor PER, Primær Energiforhold, SPER, Sesongbasert Primær Energiforhold.

Effektivitet

Det er en rekke faktorer som vil påvirke effektiviteten til en varmepumpe. Store forbedringer i effektiviteten til varmepumpesystemer er oppnådd gjennom utvikling innen varmevekslere, kompressorer, motorer, motordrev og kontroller. Foreløpig er de beste mulighetene for å forbedre effektiviteten i å optimalisere kildene og vasken, minimere hjelpekraften og optimalisere temperatur- og kapasitetskontrollene. Derfor, når du velger en varmepumpe og relaterte kilder og vasker, må følgende ting tas i betraktning:

  • Klima - Innendørs og utendørs klima og innendørs varmebelastning vil avgjøre årlig oppvarmings- og kjøle behov og maksimale toppbelastninger
  • Temperatur - temperaturene til varmekilden og distribusjonssystemene for oppvarming og kjøling påvirker COP og kapasiteten til varmepumpen
  • Ekstrautstyr - energi forbrukende ekstrautstyr som pumper, vifter og tilleggsvarme for toverdige systemer kan ha mye større innvirkning på systemeffektiviteten enn det man ofte oppfatter
  • Teknologi - systemdesign og valg av komponenter som motorer, kompressorer og varmevekslere har avgjørende innflytelse på varmepumpens driftsegenskaper
  • Størrelse - størrelsen på varmepumpen og dens komponenter i forhold til varmebehovet vil påvirke energidekning og dellastdrift
  • Kontrollsystem - varmepumpens kontrollsystem vil påvirke hvor nært tilbud og etterspørsel etter oppvarming og kjøling vil matche og hvor nær de faktiske driftstemperaturene vil være til de teoretisk optimale temperaturene.
Kontakt
_RUA3928.jpeg

Cathrine Bryøen

Kommersiell leder

cathrine@winns.no