Hva er Winns

Klimanøytrale energiløsninger

Vi utvikler teknologi med tanke på de som betaler strømregningen. 

WINNS AS ble startet i 2010 og forretningsideen var å skape klimanøytrale og kostnadsbesparende energisystemer. Inspirasjonskilden til opprettelsen av WINNS AS har vært et stort miljøfokus i samfunnet generelt, og nye EU-krav som Norge må rette seg etter spesielt. Dette innebærer full utfasing av syntetiske kjølemedium, med neste store kutt allerede i 2020. I tillegg til miljøengasjementet så er et stolt stykke norsk kjøleteknikk-historie noe av bakgrunnen for etableringen av WINNS AS som selskap.

Flere av oss som var med å starte opp WINNS AS i 2010 hadde siden 1988 jobbet sammen med forskningsmiljøene i Trondheim med teknologiutvikling. NTNU og SINTEF har vært viktige samarbeidspartnere, og vil være det også i fremtiden. Offhsore kompetansen i bedriften har vært med på leveranse av energianlegg til rekke oljeplattformer som Njord (96), Gjøa, Aker drilling H6 a og b, Troll A LQE, Edvard Grieg, Ivar Aasen, Gina Krog, Eldfisk ELDS 2/s LQ, Statfjord C og Johan Sverdrup LQ. I tillegg har vi Tine Meierier, NTNU, Telenor og en rekke borettslag og butikker på kundelisten vår. Vi håper å få mange flere fornøyde kunder i tiden som kommer.

isovator-logojqs-supplier-logo-stamp

Vi i WINNS AS bidrar til å utvikle noe verden trenger – det er vi veldig stolte av!

Helge Sundbye

Prosjektleder Winns avd. Øst

Mobile: + +47 98 22 21 35 Mail: [email protected]
Per Alsvik

Avdelingsleder Automasjon / Styring

Mobile: + 47 915 47 190 Mail: [email protected]
Kenneth Sjølstad

Fagsjef / Salgsingeniør / Kuldeingeniør / Prosjektleder

Mobile: + 47 905 90 311 Mail: [email protected]
Jon Henning Frost Hauge

Avdelingsleder Winns Øst / Kuldeingeniør

Mobile: + 47 982 62 570 Mail: [email protected]
Morten Hegdal

Daglig leder / CEO

Mobile: + 47 976 60 719 Mail: [email protected]
Bjørn Arstad

Leder: forskning og utvikling / Prosjektleder

Mobile: + 93497569 Mail: [email protected]
Arne Børtveit

Avdelingsleder Winns Vest / CTO – Offshore / Kuldeingeniør

Mobile: + 915 51 301 Mail: [email protected]
Line Richter

Administrasjonssjef

Mobile: + 47 406 44 163 Mail: [email protected]
Martin Lillebudal

Senior prosjektingeniør / Fabrikksjef

Mobile: + 47 911 92 730 Mail: [email protected]
Jarl Sandø

Kuldeingeniør / Produktansvarlig

Mobile: + 47 940 56 824 Mail: [email protected]
Hva leverer vi
offshore

Hva leverer vi

Skreddersydde & standard løsninger til hvert enkelt behov:

Erstatt oljefyrkjel, elkjel eller fjernvarme med Winns TVVP og kutt dine energikostnader.

Vi har i dag flere kunder som har dokumentert mer en 75 % energi kutt og dette medfører at våre kunder har tjent igjen investeringen allerede etter 2-3 år.

Dette innbefatter alltid prosjektering av hvert enkelt system hvor anleggene skreddersys etter kundens behov.

Våre løsninger

Våre TVVP kan varme opp vann fra 6 grader direkte opp til 80 grader, systemet bruker i snitt 1 KW for å produsere 4 – 4,8 KW Varmt vann på 75 grader. Systemet kan enkelt implementeres i eksisterende system.

WINNS AS CO2 energisystem for tappevannsproduksjon

CO2- Tappevannsystem 20 – 40

·      Varmeytelse fra 20KW-40KW

CO2- Tappevannsystem 60 -150

·      Varmeytelse fra 60KW-150KW

CO2- DX dataromskjøler

·      Kuldeytelse opp til < 75 kW

WINNS Energi System EA:

En TVVP 20, eller 40 leverer hhv. typisk 16-25, og 28-32 kW varme. Dette er nok til å dekke varmtvannsbehovet for mellom 60 og 90 leiligheter. En varmepumpe trenger en energikilde for å hente varmen den trenger for å levere nok varmtvann. Våre varmepumper kan hente denne energien fra mange ulike kilder. TVVP 20 eller 40 er bare litt større enn en vaskemaskin så den tar liten plass i varmesentralen.

CO2, Propan, Butan, Ammoniakk, og faktisk også Vann, er alle naturlige kuldemedium med ulike egenskaper. WINNS AS har valgt å fokusere på CO2 og Propan i sine systemer. Spesielt CO2 har fantastiske egenskaper som kan utnyttes til å løfte energi fra et temperaturområde til et annet. I energisystemet er dette spesielt gunstig, og aller helst liker CO2 å bli brukt til å løfte vann fra kaldtvanns temperaturen du har i krana opp til varmt vann på 80 grader, – eller mer.Dette gir en betydelig gevinst der det finnes et større behov for varmt tappevann, og varmeanlegg med høytemperatur radiatorer. WINNS AS har utviklet helt egne styringer for denne prosessen.

Styringene som WINNS AS har utviklet passer ikke bare på at prosessene går som de skal, de er også klare for å ta imot fremtiden. Monitorering og styring av varmepumpa kan gjøres via web for full fleksibilitet og oversikt.

”En WINNS AS tappevanns-varmepumpe kutter energien du bruker til å varme vannet med opptil 75 prosent. Det betyr at du får like mye varmt vann, men til 25 prosent av prisen.

Prosjektering 

Winns har mange erfarne prosjektingeniører som tar prosjektene fra tegnebrettet til ferdig løsning.

 

Andre bruksområder for TVVP:

 • Svømmehaller

  Svømmehaller har flere behov som varmepumpa er skapt for å dekke

 • Fabrikker og Prosessanlegg

  Prosessanlegg kan ha flere behov som varmepumpa enkelt tilpass

 • Vaskerier

  Et bredt potensielt behov for energibesparelse

 • Skoler

  har et mangfoldig energibehov, og en rekke myndighetspålagte krav som vil komme

 • Næringsbygg

  Utfasing av oljekjeler. En WINNS AS CO2 TVVP kan med små grep erstatte en oljekjel direkte ved for eksempel rehabilitering av bygg med varmeanlegg for høyere temperaturer.

 • Helse og Omsorgsbygg

  har flere behov som varmepumpa er skapt for å dekke

 • Offshore installasjoner

  TVVP serien med små tilpasninger til NORSOK

WINNS AS Offshore

Også offshore installasjoner på sokkelen i Europa må følge de nye kravene om klimavennlige systemer. Dette gjør WINNS AS til en unik leverandør for oljeselskapene da vi allerede har klart systemer for både kjøling og varme som er tilpasset både disse nye kravene og i tillegg tilpasset offshorestandardene som for eksempel NORSOK.

Olje og rigg selskapene møter også et politisk fokus på mer miljøvennlige løsninger på varmeenergi på sine offshore installasjoner. De siste regjeringene har lagt som betingelse på mange nye felt at plattformene skal være forsynt med elektrisk energi fra land. Etter hvert vil det samme kavet komme til også eksisterende installasjoner.

Dette tvinger frem helt nye tanker rundt økonomisering da tilgangen til overskuddsvarme og strøm fra gassdrevne strømgeneratorer i stor grad faller bort. Tiltak som for eksempel varmegjenvinning fra ventilasjonsanlegg er et hittil ukjent begrep da tilgangen på varme og strøm frem til nå har vært nærmest ubegrenset.

WINNS AS kan levere løsninger som kutter energibehovet med mye mer en 75%, noe som vil være et vesentlig bidrag til denne økonomiseringen. Med små inngrep i eksisterende anlegg vil en kunne resirkulere varmeenergien fra for eksempel ventilasjonsanleggene der det i dag brukes ufattelige mengder elektrisk energi.

En slik investering vil typisk kunne betale seg selv ned på bare få måneder. Dersom en i tillegg henter energi fra avløp fra sjøvannskjølingen om bord, så har en energi også til radiatorekretser og varming av varmt tappevann opp til 75 °C.

WINNS AS leverer en komplett pakke med alt som er nødvendig for slike energi installasjoner offshore ihh til NORSOK.

Standard system:

Våre standard systemer er væske / vann energisystem som produserer varmt vann opp til 80°C, med følgende kapasiteter:

 • TVVP 20.
 • varmeytelse inntil 20 kW
 • TVVP 40.
 • varmeytelse inntil 40 kW
Hvordan gjør vi det
offshore

Hvordan gjør vi det

 1. Ta kontakt med en av oss på e-post: [email protected] eller telefon: 40093500
 2. Våre prosjektingeniører finner riktig løsning for deg
 3. Vi vil sende et tilbud med utregninger på hvor store besparelser dere vil ha basert på energibruk i dag
 4. Når det er besluttet å installere WINNS AS energiløsning så bruker vi rundt 8-10 uker på produksjon. Denne tiden benyttes til å forberede og gjøre rørarbeider slik at man ved levering kan koble opp uniten på få dager.
 5. WINNS AS energiløsning er oppe og går normalt innen 10-12 uker etter bestilling. Etter det så vil energiforbruket bli redusert med 70% og overskuddet kan brukes til mer fornuftige formål.
 6. WINNSCO2løsninger er spesielt godt egnet til å erstatte oljekjeler. Ved å gjøre små grep på varmesystemet som å skifte ut ventilasjonsbatterier og sette inn en returpumpe, sikrer vi lav temperatur tilbake til varmepumpa. Dette gir høy virkningsgrad også ved temperaturer opp mot 90 grader.

WINNS AS har et hovedfokus og det er kuldeteknikk. Vårt mål er å bli det selskapet i markedet, som kan tilby mest og best faglig kompetanse. Derfor har selskapet satset stort innen utvikling av systemer og mennesker.

WINNS AS utvikler, prosjekterer,og produserer alle typer kuldesystemer som isvannsanlegg, dx-systemer, aircondition og varmepumper. Alle våre systemer benytter kun naturlige kuldemedier.

offshore

Kontakt

Daglig leder:

Morten Hegdal
Mobil: +47 976 60 719
E-post: [email protected]

Teknisk leder:

Kenneth Sjølstad
Mobil: +47 905 90 311
E-post: [email protected]

Org.nr: 995 185 482

Besøksadresse: Falkenborgveien 32, 7044 Trondheim, Norge

Fakturamottak: [email protected]

Epost: [email protected]